RISE merkenbureau

Merkonderzoek door RISE

 

“Door merkonderzoek weet je hoe sterk je merk is en wat de risico’s zijn”.

 

RISE wat is een merkonderzoekMerkonderzoek is bedoeld om vast te stellen of een merk beschikbaar en registreerbaar is. Een merkbeschikbaarheidsonderzoek wordt uitsluitend verricht in de merken- en eventueel handelsnaamregisters. In de regel wordt geen onderzoek verricht naar gebruikte merken, die niet zijn geregistreerd.

Het potentiële merk wordt onderzocht in de toepasselijke klassen voor waren en diensten. Vooraf moet daarom worden vastgesteld wat de beoogde activiteiten zijn met het merk. Bij het merkonderzoek komen niet alleen identieke of sterk gelijkende merken naar voren, maar ook merken die minder overeenstemmen, maar door de combinatie met de klassen toch aandacht behoeven.

De mate van onderscheidend vermogen van het onderzochte merk is bepalend voor het onderzoek. Wij stellen allereerst vast hoe onderscheidend en uniek het merk is. De hoogte van het risico van de aangetroffen merken wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van het onderscheidend vermogen en waren- en dienstenomschrijving van het merk in kwestie.

Zelf onderzoek doen op Internet is in beperkte mate mogelijk. Op de websites van diverse merkenbureaus kun je zelf een identiek onderzoek verrichten naar bezwaarlijke merken. Alhoewel deze onderzoeken onvoldoende zijn om definitieve conclusies te trekken over de beschikbaarheid van het merk, kunnen ze prima worden gebruikt om eerste check uit te voeren. Een online onderzoek kan bijvoorbeeld in een vroeg stadium duidelijk maken dat een merk niet beschikbaar is, zodat verdere onderzoekskosten kunnen worden bespaard.

Resultaten van zelf verrichte onderzoeken kun je met RISE bespreken. Wij kunnen ons voorstellen dat je op internet al veel onderzoek hebt gedaan naar een bepaald merk, maar dat je niet goed weet hoe je de resultaten moet interpreteren. Daarvoor kun je contact met ons opnemen. Ons uurtarief is dan van toepassing.

De onderzoeken uitgevoerd door RISE geven een duidelijk beeld van de beschikbaarheid en risico’s van een merk. Het analyseren en juist interpreteren van onderzoeksresultaten vereist veel expertise. Onze onderzoeken bevatten juiste en sluitende conclusies over de beschikbaarheid van een merk.

Wij vinden het belangrijk om altijd een duidelijk advies te geven, ook al is de situatie juridisch gezien bijna nooit zwart-wit. Neem contact met ons op voor meer informatie.


RISE waarom merkonderzoekRedenen om voorafgaand aan registratie je merk te onderzoeken:

  • Merkenbureaus van EU en Benelux doen GEEN voorafgaand onderzoek: het vaststellen of er conflicterende merken zijn geregistreerd, ligt dus volledig bij de merkhouder.
  • Een merkregistratie is geen garantie voor het niet bestaan van bezwaren: op elk moment kan alsnog een bezwaar komen met als gevolg dat er mogelijk is geïnvesteerd in een merk dat juridisch niet houdbaar is.
  • Gedegen vooronderzoek verhoogt de waarde van je merk, omdat de juridische status daarmee duidelijk is.
  • Gevolgen van een gegrond bezwaar kunnen groot zijn: het kan zijn dat het merk niet meer mag worden gebruikt en dat er een schadeplicht ontstaat.RISE stappen merkonderzoekEr zijn verschillende onderzoekniveaus:

  • Eliminatiecheck: een korte juridische inschatting van de registreerbaarheid van een lijst merken, waarbij de evident niet-onderscheidende merken worden uitgesloten, om te komen tot een shortlist kandidaat merken.
  • Identieke check: een onderzoek naar puur identieke merken in de specifieke waren- of dienstenklassen.
  • Uitgebreid beschikbaarheidsonderzoek: onderzoek naar overeenstemmende merken die mogelijk conflicterend kunnen zijn met het kandidaat merk. Dit onderzoek omvat een volledige analyse van de aangetroffen merken en een inschatting van de ernst van de bezwaren.
  • Gebruiksverificatieonderzoek: onderzoek naar het gebruik van merken die op papier een obstakel vormen, maar mogelijk niet normaal zijn gebruikt. Dit onderzoek kan duidelijk maken of een geciteerd obstakel feitelijk ook een risico vormt of juist een risico uitsluit.
  • Onderzoek buiten de Benelux: in elk land kan onderzoek worden uitgevoerd; van identiek tot uitgebreid, maar de kosten van een wereldwijd onderzoek zijn dusdanig hoog, dat dit meestal achterwege wordt gelaten.

Per geval zullen de aanbevolen stappen verschillen. Neem contact op voor vrijblijvend overleg en opgave van kosten.

Bekijk de tarieven voor merkonderzoek op onze tarievenpagina.