RISE merkenbureau

Merkbewaking door RISE

 

“Een uniek en onderscheidend merk behoud je door tijdig op te treden tegen conflicterende merken. Merkbewaking helpt je daarbij”.

 

RISE wat is merkbewakingMerkbewaking is een dienst, waarbij het bewaakte merk wordt vergeleken met nieuw ingediende merkaanvragen. Merkbewaking kan worden ingesteld per land, per regio, zoals de Benelux of de Europese Unie, of wereldwijd. Als er een mogelijk conflicterend merk wordt aangetroffen, dan sturen wij een bericht met een advies over de mogelijke acties.

Als merkhouder ben je door merkbewaking in een vroeg stadium op de hoogte van mogelijk inbreukmakende merken. Dat stelt je in staat tijdig actie te nemen, zoals het indienen van oppositie. Door snel op te treden is de slagingskans van een bezwaar groter en blijft de schade van de inbreuk zo beperkt mogelijk.

Een merkregistratie heeft alleen zin als de verkregen rechten ook kunnen worden ingeroepen. Wat heb je immers aan een merkrecht, als je niet weet wanneer je er een beroep op zou kunnen of moeten doen?

Er zijn twee soorten bewaking:

  • Woordmerkbewaking: hierbij worden uitsluitend de woordbestanddelen meegewogen in een vergelijking met nieuwe merkaanvragen. Eventuele beeldbestanddelen spelen daarbij geen rol.
  • Beeldmerkbewaking: hierbij wordt alleen gescreend op de grafische bestanddelen en niet op de woorden.

In geval van een gecombineerd woord-beeldmerk, waarbij zowel de woord- als de beeldelementen van belang zijn voor de merkhouder, zijn beide soorten bewaking nodig. Zijn zowel de woord- als de beeldbestanddelen van belang voor de merkhouder, dan zijn dus twee bewakingsabonnementen nodig.

Merkbewaking is een jaarabonnement. De kosten worden jaarlijks, bij aanvang van een nieuwe periode, in rekening worden gebracht.

Bewaking is niet altijd zinvol. Uit de bewaking van een volledig beschrijvend of zwak onderscheidend merk komen in de regel alleen merken naar voren die eveneens beschrijvend of zwak onderscheidend zijn. Daartegen kan niet of moeilijk worden opgetreden. Voor ons is bewaking daarom geen standaard. Wij adviseren je graag per geval over het nut van bewaking.


  • RISE waarom merkbewakingHet handhaven van het merk vereist een actieve rol van de merkhouder. Veel merkeninstanties, onder andere van de EU en de Benelux, weigeren nieuwe merkaanvragen niet op grond van het bestaan van oudere conflicterende merken. Er wordt zelfs in het geheel geen onderzoek (meer) gedaan. Door de bewaking ben je op de hoogte van nieuw ingediende merken die mogelijk conflicterend zijn, zodat tijdige actie tegen inbreuken mogelijk is.
  • Door middel van merkbewaking mis je geen deadlines en heb je voldoende tijd om een oplossing te vinden. Wij versturen de bewakingsberichten ruim voor eventuele deadlines, zodat er voldoende tijd is om te bekijken of een wederpartij vrijwillig wil meewerken aan een oplossing. Bovendien heb je voldoende tijd om oppositie in te stellen. Op die manier kunnen langslepende en kostbare procedures bij de rechter worden voorkomen.
  • Door inbreuken snel op te sporen, kan de schade aan je merk worden beperkt. Een verwarringwekkend overeenstemmend merk dat staat voor inferieure producten of diensten, kan veel schade aanrichten aan de reputatie van je merk.
  • Je voorkomt verwatering door tijdig optreden. Indien je als merkhouder overeenstemmende merken gedoogt naast je eigen merk, dan doe je afbreuk aan het onderscheidend vermogen van je merk en wordt de beschermingsomvang aangetast.
  • Door middel van merkbewaking krijg je inzicht in het onderscheidend vermogen van jouw bewaakte merk. Als er veel overeenstemmende merken worden gesignaleerd, is dat een indicatie dat het merk niet (meer) uniek is.
  • Bij Europese of wereldwijde merkbewaking kun je op de hoogte komen van obstakels in gewenste nieuwe landen.
  • Merkbewaking signaleert ook te kwader trouw geregistreerde merken in de betreffende regio. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een lokale agent zonder toestemming het bewaakte merk registreert.
Merkbewaking bij RISEWij ontvangen de bewakingsberichten online, en bekijken en beoordelen de berichten voordat we die naar de klant versturen.

Om er voor te zorgen dat onze klanten alleen belangrijke berichten ontvangen, doen wij in principe een strenge selectie voordat we berichten versturen. Alleen de nieuwe merken die van invloed kunnen zijn op de belangen van het bewaakte merk, sturen we door. Natuurlijk geven we daarbij direct een eerste inschatting over de haalbaarheid van actie tegen het aangetroffen merk.

Voordat we de bewaking instellen, zullen we bespreken wat de klant wil zien. Daarop zullen we de selectie aanpassen.

 

 


Bekijk de tarieven voor merkbewaking op onze tarievenpagina.