RISE merkenbureau

Conflicten en oplossingen

 

“Hoe ongewenst conflicten ook lijken, soms zijn ze onvermijdelijk. Wij staan onze klanten bij om snel tot een goede oplossing te komen”.

 

RISE conflicten en oplossingenJe vindt dat een derde inbreuk maakt op jouw rechten, of je wordt zelf aangesproken op een vermeende inbreuk. Als merkhouder krijg je soms te maken met andere partijen. Je wordt bijvoorbeeld aangesproken, omdat je inbreuk zou maken op het merk van een ander, of jij bent van mening dat een ander inbreuk maakt op jouw rechten.

Een merkenconflict kan betrekking hebben op verschillende zaken. Onderwerp van geschil kunnen bijvoorbeeld zijn: Gebruik van merknamen, merkaanvragen of –registraties, domeinnamen, handelsnamen, logo’s , huisstijlen en reclames.

Een gewenste overname van een merk of het vragen van toestemming voor gebruik, maakt het soms noodzakelijk contact op te nemen met de houder. Je wilt bijvoorbeeld graag een bepaald merk of domeinnaam vastleggen, maar hebt geconstateerd dat deze al geregistreerd is. Je kunt dan de houder benaderen voor een overname van het merk of voor toestemming om hetzelfde merk vast te leggen voor bepaalde producten of diensten. Soms wil een merkhouder gewoon zeker weten dat er geen problemen zullen ontstaan als zijn merk wordt gedeponeerd en/of gebruikt.

In potentie kan elke zaak waarbij derden betrokken zijn, uitlopen op een conflict. Direct een goede aanpak kan een groot verschil maken. Andersom kan een verkeerde strategie grote gevolgen met zich meebrengen.

Het is raadzaam om altijd vooraf advies te vragen over de rechten en kansen over en weer. Wij kunnen een analyse van jouw rechtspositie maken, adviseren over een strategie, het contact met een wederpartij voor onze rekening nemen en bemiddelen om tot een oplossing te komen. Ook het voeren van oppositieprocedures behoort tot onze ‘core business’.

RISE staat voor een pragmatische aanpak, strategisch denken en een open communicatie met onze klanten en de wederpartij. Het doel is om tot een bevredigende oplossing te komen binnen de mogelijkheden van het specifieke geval en het budget van de klant.

Zaken die wij onder andere in behandeling kunnen nemen, zijn: Sommaties, voorlopige weigeringen van inschrijving door de merkeninstanties, opposities, domeinnaamarbitrage, onderzoek en advies over jouw rechtspositie en het onderhandelen in schikkingen of de overname van merken.

Mocht het geschil onverhoopt resulteren in een gerechtelijke procedure, dan kunnen we de zaak desgewenst doorverwijzen naar een geschikte advocaat.
Neem gerust contact op om jouw dossier te bespreken.


RISE conflicten en oplossingenRedenen om conflicten niet uit de weg te gaan:

 • Niet optreden tegen conflicterende merkregistraties kan leiden tot verwatering van je merk; vermindering van het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang
 • Niet reageren op een sommatie kan leiden tot verlies van je merk en zelfs tot schadeplicht, een gebruiksverbod en bijvoorbeeld vernietiging van inbreukmakende materialen.
 • Ook al heb je geen last van een bepaalde partij, een bepaald merk kan in de toekomst een stevig conflict opleveren. Vooraf afspraken maken over een afbakening, is beter dan pas om de tafel gaan zitten als er een feitelijk conflict is.
 • Je beschermt het onderscheidend vermogen van je merk, als je inbreuken tegen gaat. Dat is goed voor de financiële en de marketing waarde van je merk.
 • Duidelijkheid over je rechtspositie stelt je als ondernemer in staat risico’s en kansen juist in te schatten
 • Door te streven naar oplossing van elk conflict, voorkom je dat er achteraf verkeerde investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld merken met een onoplosbaar conflict
RISE conflicten en oplossingenRISE kan je bijstaan in conflicten met:

 • Sommeren en verweren in merkconflicten
 • Voeren van opposities tegen Europese of Benelux merkaanvragen
 • Verweren in opposities die zijn ingediend tegen je nieuwe merken
 • Advies over inbreuken en een analyse van de rechten over en weer
 • Onderzoek naar het gebruik van conflicterende merken
 • Bezwaar tegen voorlopige weigeringen van merkregistraties bij de Benelux en Europese merkeninstanties
 • Bemiddelen in conflicten
 • Doorhalingsactie tegen Europese merkregistraties
 • Bemiddelen in buitenlandse conflicten en zo nodig het inschakelen van lokale advocaten
 • Second opinion in conflicten
 • Het voeren van domeinnaam arbitrageprocedures
 • Bemiddelen bij de aankoop van merkregistraties/ overdrachten

Bekijk de tarieven voor conflicten en oplossingen op onze tarievenpagina.